KSH PARK21

KSH PARK21

ideeën bekijken

Wie zijn wij?

Het Groenste Idee is een initiatief van de gemeente Haarlemmermeer. Het is de derde keer dat deze wedstrijd plaatsvindt. Deze editie organiseert de gemeente samen met NMCX Centrum voor Duurzaamheid

Programma Duurzaam 2015 - 2018

Haarlemmermeer zet al jaren in op de transitie van een lineaire wegwerp-economie naar de circulaire hergebruik-economie. Om dit te bereiken moeten we een nieuwe economie creëren, waarbij sprake is van sluitende kringlopen op het gebied van grondstof, energie en water. Deze drie thema’s en versterking van onze kennisinfrastructuur vormen de basis waarop de gemeente naar de toekomst van haar samenleving kijkt. Het Programma Duurzaam 2015-2018, 'Haarlemmermeer naar een Circulaire Samenleving' is de basis daarvoor. Het geeft aan hoe stapsgewijs aan de transitie van het lineaire ‘nu’ naar een circulaire toekomst wordt toegewerkt.

Vragen

Heb je een vraag over het Groenste Idee, stuur een e-mail naar info@haarlemmermeer.nl