Waterhergebruik Park 20|20

Waterhergebruik Park 20|20

ideeën bekijken

Juryleden

Het Groenste Idee kent vijf juryleden die de inzendingen gaan beoordelen. Wie zijn de juryleden en wat vinden ze van het Groenste Idee?

John Nederstigt: 'Hebt u een idee, laat het ons weten!'

"Als wethouder duurzame economische ontwikkeling en energie van de gemeente Haarlemmermeer ben ik er trots op dat onze gemeente goed op weg is naar de circulaire samenleving. In de circulaire samenleving halen we geen grondstoffen of energie meer uit de bodem. We hergebruiken de materialen waarvan we producten maken, en energie halen we uit zon en wind. We sluiten de cirkels van grondstoffen, energie en water."

"Er gebeurt veel op het gebied van de circulaire samenleving. We zien steeds meer zonnepanelen op daken, gebouwen worden energiezuinig of zelfs energieneutraal gemaakt. Grondstoffen en afval worden gescheiden, scholen krijgen buiten groene pleinen en binnen groene wanden. Er wordt veel bedacht en uitgevoerd. Maar er blijven ook goede ideeën liggen, en dat is jammer."

"De gemeente Haarlemmermeer organiseert daarom voor de derde keer het Groenste Idee. Heeft u een goed en uitvoerbaar idee op het gebied van energiebesparing, duurzaamheid of circulaire economie? Laat het ons weten. Wie weet, wordt uw idee uitgevoerd en helpt u mee met de route naar de circulaire samenleving!" John Nederstigt kwam eind 2015 vanwege zijn jarenlange inspanningen in één keer op plaats 19 van de Trouw Duurzame 100.

Maurits Groen: ´Samenleving moet het hebben van actieve meedenkers´

Een ‘groene' ondernemer die zich al vele jaren met hart én ziel inzet voor zijn missie: Maurits Groen. Als oud-deelnemer aan het Groenste Idee is bij tal van duurzame activiteiten betrokken. Hij is een ondernemer met een missie: "Ik wil een substantiële bijdrage leveren aan een duurzame wereld door bedrijven, overheden, onderzoeksinstellingen en maatschappelijke organisaties te adviseren en te ondersteunen in oprechte duurzaamheidsambities." Dat lukt hem zo goed dat hij eind 2015 op de eerste plaats kwam van de Trouw Duurzame 100 (In de jaren daarvoor stond hij al in de voorste gelederen). Samen met Olivier Wegloop en Ruud Zanders was hij de vorige keer een van de winnaars van het Groenste Idee met Kipster: zij verzorgen alles wat nodig is om zelf kippen te houden.

Maurits Groen heeft ook de WakaWaka ontwikkeld, de solar LED lamp die verlichting bereikbaar en betaalbaar maakt voor mensen die niet meer verdienen dan twee dollar per dag. De zaklampen worden in westerse landen verkocht volgens het principe 'buy one, give one': van iedere verkochte WakaWaka kan de stichting er elders waar de nood hoog is (Sierra Leone, Nepal, Haïti, Syrië) één gratis beschikbaar stellen.

"Actieve meedenkers en meedoeners, daar moet om onze samenleving het van hebben. Het Groenste Idee biedt hen een podium om hun inventieve betrokkenheid en inzet voor ons leefmilieu te tonen -zodat ze ook andere kunnen inspireren en er daadwerkelijk positieve veranderingen gerealiseerd worden."

Virgil Bawits: ‘Duurzaamheid is vooral een kwestie van doen!´

"Co-creatie is in mijn ogen de weg naar echte duurzaamheid. Het Groenste idee vind ik een schoolvoorbeeld van co-creatie en helemaal van deze tijd. Want het draait om dialoog, enthousiasme, daadkracht en focus op resultaat. Om het te laten slagen zullen we goed moeten letten op wederkerigheid, openheid en vertrouwen," vertelt Virgil Bawits, projectleider zwerfafval bij NMCX Centrum voor Duurzaamheid.

Naast de gemeente Haarlemmermeer werkt hij voor verschillende gemeenten in de regio. Daarnaast levert hij een creatieve bijdrage aan projecten op het gebied van circulaire economie. In zijn vorige baan bij Dopper (hervulbare drinkwaterfles) werkte Virgil Bawits aan het verminderen van zwerfafval.

Zijn advies als jurylid voor geïnteresseerden in het Groenste Idee is: "Bedenk een klein, lokaal idee dat je schaalbaar kunt maken. Dit betekent dat je een idee makkelijk kunt opzetten en eenvoudig op andere plekken in Haarlemmermeer (en misschien zelfs daarbuiten) groter kunt maken. Een mooie vergelijking m.b.t. schaalbaarheid zijn vrachttreinen die je eenvoudig langer en korter kunt maken door wagons toe te voegen of af te haken."

Virgil Bawits wil samen met deelnemers op een creatieve en concrete manier aan de slag. "Want duurzaamheid is vooral een kwestie van doen!" Wat hij gaat toevoegen als de jurylid aan het Groenste Idee? "In één woord: creativiteit!"

Anna Chojnacka: 'Geweldig platform voor duurzame ideeën'

Een bevlogen idealiste die zich met veel energie inzet voor een betere wereld: Anna Chojnacka. In Haarlemmermeer is zij directeur van Enginn, een broedplaats voor startende ondernemers. Onder die vlag is zijn startende ondernemers aan de slag met hun duurzame ideeën. Onlangs heeft Enginn de ‘circulair Challenge' gelanceerd. Hiervoor zijn negen nieuwe ondernemers geselecteerd die aan de slag zijn op het terrein van de Schiphol Trade Park, een project langs de Rijnlandse weg dat nu wordt ontwikkeld.

Anna Chojnacka is deskundig op het gebied van innovatie, sociaal ondernemen, crowdfunding en crowdsourcing. Het Groenste Idee ziet zij als een geweldige platform waar duurzame ideeën aan elkaar bekend worden gemaakt. Hierdoor kunnen anderen er uiteindelijk van meeprofiteren om samen een betere wereld te creëren. Anna is oprichtster van de 1%Club, een organisatie die projecten over de hele wereld ondersteunt om de levensomstandigheden op een duurzame manier te verbeteren. Tegenwoordig biedt de 1%Club hun platforms en manier van werken aan bedrijven en steden, zodat ze een eigen platform gericht op sociale projecten (verder) kunnen uitbouwen.

In 2011 werd zij gekozen als de meest invloedrijke persoon onder de vijfendertig jaar op het gebied van de ontwikkelingssamenwerking. In 2014 en 2015 stond ze op de lijst van de 100 meest invloedrijke vrouwen van de Opzij.

Bert Mens: 'Neem elkaar mee in de vernieuwing'

Bert Mens is voorzitter van de Dorpsraad Lisserbroek en heeft veel contacten met inwoners, ondernemers en instanties en met de gemeente. Hij is zo'n vijftien jaar geleden voor de tweede keer teruggekeerd naar Lisserbroek, wat aangeeft dat hij erg aan het dorp is gehecht.

De publieke zaak en het openbaar bestuur verdienen al jarenlang zijn warme belangstelling. Met zijn flinke ervaring kan hij goed schakelen tussen wat er leeft in het dorp en een bestuurlijke invalshoek. Dat is in zijn ogen de wisselwerking tussen weten hoe de wereld in elkaar zit, en opkomen voor de eigen leefomgeving. Naast een baan bij de overheid is Bert tuinplantenkweker. Dit biedt hem een mooie aanleiding om heel wat uurtjes buiten door te brengen. Hij heeft een grote hekel aan verspilling en vernielingen en spullen onnodig weggooien. Gefascineerd door de schoonheid van de aarde, is Bert Mens onder de indruk van water, vuur, aarde en lucht, het detail bij planten en dieren.

De Lisserbroeker is vaak verrast door de manier waarop mensen elkaar op sleeptouw nemen en elkaar aanspreken. Bert Mens staat voor zijn ambities. De opvoeding van de kinderen moet vooral praktisch worden gehouden.

"Dat bepaalt ook wat ik zie als mijn rol en inbreng in de jury: nemen inwoners van Haarlemmermeer elkaar mee in een vernieuwing, bevordert het de gemeenschapszin, wat is de sociale verankering van de techniek?"