Indoor Groene Wand

Indoor Groene Wand

ideeën bekijken

De ingestuurde ideeën tot nu toe?

Hieronder vindt u een overzicht van de ingestuurde ideeën en waarvoor de indieners toestemming hebben gegeven voor plaatsing op de website.

E.W. (Hoofddorp)
"Supermarkten interesseren voor inname van kleine petflesjes en drinkblikjes met beloning 1 cent per flesje of blikje. Dit bedrag is korting voor de klant of kan worden gedoneerd."

Sabina (Hoofddorp)
"Het toilet in (nieuwbouw -)huizen doorspoelen met regenwater."

Kees (Hoofddorp)
"Zonnepanelen op de basisschool IKC Wereldwijs. Kinderen ervaren zo nut en noodzaak van schone energie. Of een duurzaam schoolplein aanleggen."

Laury (Oisterwijk)
"Haarlemmermeerdeelt.nl is de nieuwe lokale deelwebsite waarop iedereen in de gemeente spullen, klussen, diensten zorgtaken en veel meer kan delen, uitlenen, verhuren of ruilen. Hiermee wordt de deeleconomie bevorderd."

Michiel (Hoofddorp)
"Een aquaponics vijver waarin soorten worden gekweekt op biologische manier om zo het eco systeem van de sloten en vijvers van Haarlemmermeer te herstellen en kinderen te laten zien hoe een ecosysteem werkt."

Linda (Lijnden)
"Elektrische bus voor personenvervoer naar winkels, apotheek e.d. Geen wegenbelasting, alleen verzekering betalen, max. af te leggen afstand per dag 60 km, het concept is in opstartfase in Badhoevedorp."

Marijke (Nieuw-Vennep)
"Gebruik de restafvalbak voor plastic en zamel het restafval in bij brengparkjes. Daarmee wordt het gemak van ‘alles in de grijze bak gooien' weggehaald; dit leidt tot vermindering van het restafval."

Peter (Aalsmeer)
"In schoolgebouwen is veel vloeroppervlakte beschikbaar en er wordt veel gelopen. Door het gebruik van energievloeren kan je d.m.v. lopen (dansen) energie opwekken voor opladen smartphone ed."

Gertjan
(Nieuw Vennep)
"Haarlemmermeer plastic vrij; vervang alle plastic tassen door papieren tassen. Tassen gemaakt van Olifantsgras dat wordt geteeld in Haarlemmermeer, geproduceerd in Haarlemmermeer."

Anja (Nieuwe Meer)
"Beplant middenbermen met heesters die speciaal zijn ontwikkeld als ‘groene haag' die 4 x meer biomassa dan overeenkomstige heesters produceren, meer Co2 opnemen en tot 4 x meer vervuild fijnstof afvangen."

Cor
(Vijfhuizen)
"Door gekoelde zonnepanelen te gebruiken wordt 10% meer elektriciteit opgewekt. De afgevoerde warmte wordt opgeslagen. De warmtepomp van een woning verbruikt door deze warmte minder elektriciteit voor het verwarmen van het huis en het douchewater. Doel is een Nul op de Meter woning."

Gerda (Hoofddorp)
"Gebruik het bekende Bulderbos als symbool van nieuw natuurbeleid. In onze participatiemaatschappij moet natuur immers niet beschermd worden tégen, maar versterkt worden mét de samenleving. Gebruik het voor natuureducatie door kinderen, scholen (snoeihout voor werkstukken enz.)."

Martien (Hoofddorp)
"Breng bedrijven en particuliere investeerders bij elkaar. Realiseer op de daken van bedrijven zonnepaneelprojecten waarin particulieren investeren. Voordelen voor bedrijven: geen investeringen om toch duurzaam te kunnen zijn. Particulieren realiseren een hoger rendement op hun spaargeld."

Martien (Hoofddorp)
"Reserveer aantal tuinen bij de Meertuinders voor de voedselbank. Laat vrijwilligers en deelnemers van de voedselbank de tuinen beheren met een beheerder/coördinator. De gemeente stelt de tuinen en de zaden ter beschikking. Deelnemers zijn daardoor minder afhankelijk van giften en kunnen een tegenprestatie leveren. Gezond eten wordt onderdeel van hun leven en het is gratis promotie van de Meertuinders. De eigenwaarde van de deelnemers aan de voedselbank wordt vergroot."

Martien (Hoofddorp)
"Plastic verpakkingen zijn vaak niet geheel vrij van etenswaren en kunnen gaan ruiken. Ga daarom dagelijks naar het milieupleintje. In de praktijk verdwijnt dit afval vaak alsnog bij het restafval. Verstrek gratis kleine containers zonder wielen aan degenen die daaraan behoefte hebben."

Jolande (Hoofddorp)
"Bij de wegbrengparkjes en bij containers bij de winkels staan vaak spullen die mensen niet meer nodig hebben (wasmanden, matrassen, tafeltjes, kastjes, fietsen enzovoort). Men heeft blijkbaar geen zin om ze op een nette manier af te voeren of te verkopen. Ze hadden ook Meerlanden kunnen bellen of de spullen kunnen wegbrengen naar de Meerwinkel. Ik wil spullen hergebruiken en zonodig opknappen, dit schept werk. Het idee is om de spullen met een app te traceren en te verzamelen. Mensen moeten gestimuleerd worden om die spullen ook op te ruimen (die door de openbare ruimte slingeren), door ze te belonen als ze de spullen inleveren of vinden. Ik denk aan een vorm van statiegeld."

Helma (Nieuw-Vennep)
"Laat de gemeente het goede duurzame voorbeeld geven door alle gemeentelijke gebouwen te voorzien van zonnepanelen en alle openbare parkeerterreinen te voorzien van zonnepanelendaken. De grond van parkeerterreinen is namelijk al bezet en door zo´n dak staan de auto's droog en uit de zon. Maak ook een gemeentelijke verordening om alle nieuwbouw te voorzien van een x-percentage zonnepanelen (pas dan wordt een bouwvergunning gegeven). Deze voor iedereen zichtbare duurzame energie-inspanning door onze eigen bestuurders zal de waardering voor ons gemeentebestuur doen stijgen. Het is noodzakelijk dat het gemeentebestuur het goede voorbeeld geeft."

Groengroep (Hoofddorp)
"De openbare ruimte rondom kerkcentrum De Ark is een versteende ruimte. Met behulp van gewildgroei (tegels) willen we deze klimaat adoptief maken. Het hitte-eiland effect wordt hiermee tegengegaan, regenwater kan in de grond infiltreren en fijnstof wordt gefilterd door Green Junkie Kamperfoelie. Gewildgroei staat voor gewenste spontane vegetatie dat zonder enige twijfel het stedelijk groen van de toekomst is. De stad heeft wilde planten nodig. Onkruid is geen on-kruid meer, maar gewildgroei. Daarnaast willen we bijdragen aan duurzaamheid met zonnepanelen op het dak van De Ark, en met begroeiing op het dak die regenwater langer vasthoudt."

Isabelle (Haarlem)
"Verzaag gekapte Haarlemmermeerse bomen naar planken en lever producten terug aan de gemeente en/of Haarlemmermeerse burgers bijvoorbeeld in de vorm van parkbanken. Wij verzorgen circulaire houtverwerking ook al met bijvoorbeeld Haarlemse, Rotterdamse en Amstelveense stadsbomen: www.nederlands-hout.nl."

Ans (Beinsdorp)
"In het bomenlabyrint in De Heimanshof leren kinderen hoe waardevol, mooi en spannend de natuur is. In aanvulling op de Struintuin willen we een spannend bomenlabyrint bouwen hoog tussen de bomen in ons bos, boven een prachtige beek. Kinderen (en hun ouders) worden hiermee achter hun spelcomputer en TV vandaan gelokt. De natuur en buiten spelen hebben een positief effect op de gezondheid van kinderen. Ook draagt dit bij aan een duurzame samenleving. Het bomenlabyrint wordt ingezet voor educatieve doeleinden in afstemming met het NMCX. Onze vrijwilligers en de wijk worden betrokken bij het ontwerp en waar mogelijk bouwen ze mee. Naast een mentaliteitsverandering wil De Heimanshof mensen uitdagen om zelf de handen uit de mouwen te steken voor de natuur. Uiteraard bouwen we het bomenlabyrint van duurzame materialen. Een win-win-win-win-situatie."

Jeroen (Hoofddorp)
"Tegenwoordig gooien wij veel meer plastic weg dan restafval. Wij gebruikten vaak de gratis plastic tasjes om te vullen met plastic afval en dat gooiden we in de plasticcontainer. Echter, met het verbod op het gratis weggeven van plastic tasjes hebben we veel minder tasjes beschikbaar om het plastic afval in te doen. Dit idee is tweeledig: ten eerste maak van het plastic afval (duurzame) plastic afvalzakken, die gratis zijn af te halen bij supermarkten en bestemd zijn voor de inzameling van plastic. Begeleid dit met een reclamecampagne om de mentaliteit te veranderen dat de hoeveelheid plastic in de plasticcontainers in Haarlemmermeer gaat toenemen, en het restafval gaat afnemen. Het tweede punt: om te stimuleren zal per wijk gekeken worden hoeveel meer plastic en hoeveel minder restafval er is ingezameld. Hoe groter het verschil hoe hoger de beloning; de gemeente stelt planten of fruitbomen van fruityourworld beschikbaar om in de wijk te planten. Hiermee wordt de wijk vergroend: win-win."

Ligia (Hoofddorp)
"In de wijk Bornholm in Hoofddorp ligt verpleeghuis Bornholm met 180 bewoners. De wijk is dicht bebouwd en kent relatief weinig groen. In het kader van groenparticipatie is het plan opgesteld voor een beleeftuin. Het doel is de sociale samenhang, leefbaarheid en verduurzaming in de wijk te bevorderen. Het streven is ook om de wijk en verpleeghuisbewoners met elkaar in contact te brengen, een zinvolle vrijetijdsbesteding te bieden en een reden te geven om naar buiten te gaan. In de tuin komt een: fruitboomgaard, wilde bloemenweide, vlindertuin, groentetuin en kruidentuin; rolstoeltoegankelijk en met verhoogde bedden voor kruiden. Door een moestuin kweken buurtbewoners hun eigen groenten. Het wijkraadoverleg heeft enthousiast gereageerd, zij willen graag meewerken. Vrijwilligers zorgen voor het onderhoud, wordt gecoördineerd door samenwerkingspartner Stichting MEERGroen. In de beleeftuin worden zaai-, oogstfeesten en rondleidingen georganiseerd zodat de tuin een sociaal en duurzame ontmoetingsplaats wordt. Verder verzorgt MEERGroen educatie aan bezoekers en deelnemers over de tuin en duurzaamheid."

Arjen
(Hoofddorp)
"Stel een verbod om het om licht te laten branden in kantoren als er niemand aanwezig is."

Jeroen (Nieuw-Vennep)
"Om de leegstand tegen te gaan en de deeleconomie te bevorderen, zouden er leen- of ruilwinkels moeten komen. Dus niet gelijk een hogedrukreiniger aanschaffen, maar er eentje huren of lenen. Deze winkel zou een uitgebreid assortiment moeten hebben. Internet werkt ook, maar een zaak binnen stappen en een prima service krijgen werkt versterkend. Dit schept ook werk."

Jeroen (Nieuw-Vennep)
"Plaats zonnepanelen op alle openbare gebouwen. Veel winkels en kantoren hebben platte daken die nu niet benut worden. Ze zijn ook vaak hoog genoeg om uit de schaduw van bomen te blijven. Dat is beter dan kostbare landbouwgrond te gebruiken om zonnepanelen op te plaatsen. En panelen op dakpannen zijn (eerlijk is eerlijk) niet altijd mooi doordat niet iedereen dezelfde panelen plaatst en niet op dezelfde manier."

Jeroen (Nieuw-Vennep)
"Weg met de hardhout slootbeschoeiingen. Maak in (nieuwbouw)wijken bredere sloten met natuurlijke oevers en als het echt niet anders kan beschoeiingen van beton of gerecycled plastic. Ik zie nog steeds overal hardhout!"

Jeroen (Nieuw-Vennep)
"Maak alle stoepen en parkeerplaatsen van beton grastegels. Het probleem van de verharding en de slechte afwatering is dan al voor een groot gedeelte opgelost. Het regenwater zakt in de grond en je hoeft nergens meer plantengroei te bestrijden! Je kan de tegels inzaaien met vetmuur, kruiptijm, muurpeper en nog veel meer. Dan gaat het nog bloeien ook. Door het lopen wordt hoge begroeiing automatisch tegengegaan."

Branco (Hoofddorp)
"We zijn een groeiend team (nu tien mensen) dat lokaal de menselijke veerkracht wil vergroten en de directe omgeving duurzamer en groener wil maken. Dit willen we bereiken door het oprichten van een ‘Resilience Community Space' (RCS; Resilience = veerkracht ). Onze applicatie is voor de RCS ruimte en voor tenminste vier projecten die we willen uitvoeren. Drie pijlers dragen ons idee: 1) Ruimte: Een ruimte waarbij iedereen in de Haarlemmermeer met zijn/haar duurzame idee kan experimenteren en een prototype kan maken, ideeën wisselen en gereedschap delen. Eerste twee projecten: ‘Aquaponics' en ‘verticale tuin' van grotendeels gerecycled materiaal. 2) Educatie: In onze ruimte is kennisoverdracht, educatie en open design heel belangrijk. We willen workshops voor persoonlijke ontwikkeling en techniek organiseren. Eerste twee workshops: ‘hoe verhoog je je veerkracht? ' en ‘introductie in duurzaamheid'. 3) Community & Netwerk: Samenwerken voor een groene wereld. In Nederland zien we stijgende trends in eenzaamheid, individualisme, depressie, en sterke consumptisme. Samenwerken, elkaar inspireren en duurzame projecten uitvoeren binnen een veerkrachtige gemeenschap in een creatieve ruimte, staan precies tegenover die trends."

W.
(Nieuw-Vennep)
"Tiny House Movement: een begrip in Amerika. Koophuizen zijn duur, huren zijn hoog. Met een ‘tiny house' heb je geen last meer van hypotheken en hoge huren. De bouwkosten zijn heel laag en kost nauwelijks grond. Je kan gemakkelijk 100% natuurlijke materialen gebruiken. Grond is duur, zeker hier. Als je wil verhuizen, verhuist je huis mee. Je kan zelf kiezen uit 1001 ontwerpen. Hierdoor heb je altijd een vakantiegevoel."

Remi (Burgerveen)
"Het initiatief "Burgerveen natuurlijk" is in volle gang: Burgerveen zelfvoorzienend! Thema's zijn energie, sociale duurzaamheid, voedsel en deeleconomie. In het hart van ons dorp willen we gezamenlijk een voedselpark aanleggen met fruitbomen en groenten zodat de bewoners kunnen eten met de seizoenen, wat zorgt voor CO2-reductie. We telen biologisch, hergebruiken zo veel mogelijk grondstoffen en laten ons inspireren door biomimicry en permacultuur. Het park zal bijdragen aan een mentaliteitsverandering in en buiten het dorp door o.a. workshops voor jong en oud in ons dorpshuis. De parkproducten worden aangeboden op de markt die we gaan organiseren. Er is veel draagvlak in het dorp en een deel van hen is professional op het gebied van biologisch-dynamische landbouw, akkerbouw, re- en upcyclen en duurzame energie, waardoor het binnen een jaar gerealiseerd kan zijn. Wij dorpelingen staan te trappelen om het idee uit te voeren."

Pieter (Hoofddorp)
"MHC DE Reigers presenteert de Energy Battle: een innovatieve besparingscompetitie voor Haarlemmermeerse sportverenigingen. Een geavanceerd energiemonitoringsysteem biedt verenigingen inzicht en inspiratie om energie (en geld!) te besparen. Welke vereniging weet in een jaar tijd haar energieverbruik het meest terug te dringen? Hockeyvereniging De Reigers beschikt over een zelf ontwikkeld energiemonitoringsysteem dat 24 uur per dag real-time inzicht biedt in het totale energieverbruik. Het 'live' tonen van deze inzichten in het clubhuis heeft een forse impuls gegeven aan de energie-awareness. Met als resultaat alleen al in dit seizoen een energiebesparing van ruim 1.500,-. Wij gunnen ook andere sportverenigingen dergelijke energie- en kostenbesparingen. Zo ontstond het idee voor de Energy Battle. Wij benaderen vijf tot tien Haarlemmermeerse sportverenigingen met het aanbod hieraan deel te nemen. Elke vereniging krijgt de beschikking over een energiemonitoringsysteem en de verenigingen worden uitgedaagd gedurende een jaar hun energieverbruik zoveel als mogelijk terug te dringen."

Maria (Lisserbroek)
"In Lisserbroek willen we vanuit Lisserbroek SamenMeer een duurzaam dorpshart realiseren. Een vitale, duurzame, groene en sociale leefomgeving, waarin verbondenheid, verantwoordelijkheid en eigenaarschap centraal staan. Dit willen we doen door onder andere de volgende zaken op te pakken: 1. Openbare gebouwen in dorpshart (dorpshuis de Meerkoet, basisscholen De Reiger en de Zilvermeeuw en sportverenigingen Voetbalvereniging Kagia en Tennisvereniging Lisserbroek) verduurzamen met zonnepanelen en LED-verlichting. 2. Realiseren Buurt Huiskamer en Buurt Keuken van Lisserbroek waarmee een duurzame sociale omgeving wordt ondersteund. Het moet een veilige, drempelloze en uitnodigende ontmoetingsplaats worden in het dorpshuis. Men kan elkaar ontmoeten en bijvoorbeeld samen koken. 3. Het dorpshart vergroenen door de omgeving van de openbare gebouwen te ontwikkelen naar het Groene Hart van Lisserbroek. Het idee is om een groene parkachtige omgeving te realiseren met onder andere een natuurspeeltuin, buurtmoestuin, een beweegpark voor ouderen en bijvoorbeeld een arena voor kleinkunst buiten."

Youri (Hoofddorp)
"Samen met de buurt, van aardgas naar zon-verwarming. Samen met de buurt in de Haarlemmermeer een coöperatief en duurzaam lokale warmtevoorziening realiseren. In plaats van aardgas wordt zonne-energie ingezet als bron voor dit duurzame systeem. In de buurt wordt hiervoor een zonnecollector veld geplaatst op een beschikbaar dak. De warmte wordt ingevangen in de zomer en opgeslagen in een ondergrondse buffer. In de winter wordt de opgeslagen warmte gebruikt voor verwarming. Met de buurt kan worden geparticipeerd in het lokale warmtesysteem, dus energiebewustzijn wordt direct vertaald in het rendement van het coöperatieve warmtesysteem. Elk jaar wordt er gezamenlijk met de buurt de nieuwe energieprijs bepaald. Het warmtesysteem zorgt voor sociale cohesie. Door bijvoorbeeld een deel van de winst te gebruiken voor bijvoorbeeld de aanleg van een speeltuin of een buurt-bbq. Er wordt geen aardgas meer verbruikt voor verwarming wat zorgt voor een aanzienlijke CO2 besparing. De buurt is niet meer afhankelijk van fossiele brandstoffen en stijgende energieprijzen."

Petra (Arnhem)
"Laat Maar Waaien!: tijdelijk mini windmolenpark naast ‘The Valley. Mede te bouwen door basisscholieren onder begeleiding van MBO'ers. Als de molentjes er staan kan er mee geëxperimenteerd worden zodat de energieopbrengst wordt vergroot. Kennis over - en de techniek achter windenergie wordt overgedragen door te DOEN. Dit moet een samenwerkingsproject worden met verschillende partijen uit Haarlemmermeer en omgeving (onderwijs, overheid en bedrijfsleven) en wordt geïnitieerd door de eenmansbedrijven Groene Transitie en I-Link. Voor het gebruik van het terrein is er al een principe akkoord, nu nog alle andere partijen enthousiasmeren, maar dat zal geen probleem zijn. Een vergelijkbaar project is eerder in Arnhem gedaan (https://vimeo.com/109676113), maar nieuwe elementen zullen worden toegevoegd zodat nog meer mensen baat bij het project zullen hebben."

Anneke (Hoofddorp)
"Gewildgroei staat voor gewenste spontane vegetatie die zonder enige twijfel het stedelijk groen van de toekomst is. Er worden enorme bedragen besteed aan het verdelgen van spontane vegetatie en tegelijkertijd aan het in stand houden van aangeplant groen. Voor de leefbaarheid is het noodzakelijk dat we leren samenwerken met de natuur in de stad. De stad heeft wilde planten nodig! We moeten stoppen met schoffelen: het is tijd voor een plantsoenrevolutie! Gewildgroei is een beweging, die inzet op een mindswitch. Wij breken met het hokjes denken. Dit doen we onder andere door het symbool ervan, de stoeptegel, te hacken. Wij heffen de harde grens tussen groen en grijs op. Gewildgroei kan zich tegel per tegel verspreiden, zo brengen we stadsnatuur letterlijk en figuurlijk tot aan de voordeuren. Door de context ervan te veranderen wordt spontane vegetatie niet langer geassocieerd met verwaarlozing. Onkruid is geen on-kruid meer, maar gewildgroei. Waarom wil Bikube dit project indienen? Er zijn veel versteende schoolpleinen. Met gewildgroei en de koppeling naar educatie wordt de bewustwording voor klimaatbestendige stad en het daadwerkelijk tegels er uit."

Benny (Hoofddorp)
"Een jaar lang twaalf maal inspirerende voorlichtingsavonden met vertoning van groen geproduceerde documentaires over duurzaamheid en na afloop Q & A."

Robert Jan
(Hoofddorp)
"Alle niet-constructieve betonelementen (zoals afbakeningen, stoeptegels, jumboblokken/varkensruggen, keerwanden, fietspaden etc.) kunnen worden gemaakt van geopolymeren in plaats van normaal beton. Afhankelijk van de samenstelling kan de aanzienlijke CO2-uitstoot van beton met 70 tot 100% worden teruggedrongen. Vliegas en hoogovenslak kunnen direct gebruikt worden, en zijn zelfs te combineren met afvalresten uit huisvuilverbranding of asfaltresten die anders op de vuilnisbelt terecht komen. Het is zelfs mogelijk om CO2 uit de lucht te filteren en onder hoge druk als bindmiddel te gebruiken, om zo het beton CO2-negatief te maken."

Anne Marie
(Badhoevedorp)
"Na de omlegging van de A9 blijft in Badhoevedorp een brede strook achter waar ook tijdelijk veel mee te doen valt. De Vereniging Dorpsraad Badhoevedorp (VDB) wil graag een groen landschap waar ruimte is voor het ontwikkelen van groene, duurzame en gezonde initiatieven en experimenten om Badhoevedorp toekomstbestendig te maken. Een gebied waar iedereen voor inspiratie, in - en ontspanning , rust of ontmoeting terecht kan. Liefst natuurlijk blijvend! Dit ‘Pauze-landschap' zou ruimte kunnen bieden voor natuur, recreatie, educatie en creatie. Te denken valt onder meer aan: bijenhotel, wandelroutes, bloemenkwekerij, bomenstalling, schooltuintjes, moestuintjes, broedplaats en experimentele kweekvijver voor de green junkie of andere planten, struiken en bomen die voor een stiller of schoner milieu zorgen, voedselbos, skate-, ijs- of rolschaatsbaan, hondenuitlaatplekken, spelen, vissen en varen - en dat is nog maar een eerste begin . Als iedereen meedenkt en meedoet, blijft Badhoevedorp groen!"

Erica (Hoofddorp)
"De ultieme vorm van duurzaam ondernemen is Cradle to Cradle. Daarom willen wij onze school op de kaart zetten als een supergave plek voor kinderen door een Avonturenplein te maken. Niets bijzonders op het eerste gezicht, maar dit Avonturenplein is helemaal gemaakt van afval! Het afval toveren we om tot speelmaterialen en groene afscheidingen voor het schoolplein. Afval is vaak gratis te verkrijgen maar het hergebruik vraagt om maatwerk, creativiteit en speciale aandacht. We maken zoveel mogelijk gebruik van gebruikte materialen zoals autobanden (voor klimtoestellen/ schommels), flessen en tegels (voor paden), pallets (voor plantenbakken/ hutten), sloophout (voor boomhutten), omgewaaide of afgezaagde boomtakken (voor kinderen om zelf hutten te maken), een oud klimrek (als skelet voor een leemhut met stro) en stoeptegels (om een amfitheater te maken). Sommige materialen kunnen weer opnieuw gebruikt worden of worden geleidelijk opgenomen in de natuur. Het betekent dat de grondstoffen die je gebruikt volledig hergebruikt kunnen worden zonder dat het zijn waarde verliest. Tevens maakt het spelen met afval de kinderen bewust van hun ecologische voetafdruk."

Pascal (Vijfhuizen)
"Met de groeiende hoeveelheid elektrisch aangedreven auto's en het beperkt aantal beschikbare openbare punten is deze app bedoeld om de laders bewuster en socialer te maken in hun gebruik. Door meer mensen in dezelfde periode gebruik te laten maken van de oplaadpunten, scheelt dit uiteraard direct in het benzinegebruik. Enkele functies en mogelijkheden: - herinneringsfunctie starttijd en vermoedelijke einddtijd, voor de huidige lader en ook voor iedereen in de omgeving van de oplaadpaal en personen die deze paal als 'favoriet' hebben aangemerkt. - kennisgeving bij vrijkomen en bij bezetten, direct op het startscherm en in de app overzichtelijk welke alternatieven er zijn. - communiceren (al dan niet anoniem) met andere gebruikers/de huidige gebruiker van het oplaadpunt. - zeer laagdrempelig in te stellen, via app of website. Geen ingewikkelde registratieformulieren e.d. of opgave van onnodige informatie. - werkt op de verschillende systemen van de huidige smartphone werken en zal ook gebruik maken van de reeds ingebouwde mogelijkheden (zoals notificaties en locatiebepaling) waarmee het eenvoudig en gratis toegankelijk kan blijven."

Annelies (Hooddorp)
"Mijn verschil voor het milieu wil ik maken door de gehele Haarlemmermeer (en omgeving) te ontdoen van zwerfvuil en daarbij, preventief, de omgeving groener te maken. Vooral omdat er al zoveel initiatieven en projecten zijn voor ín de woonkernen, vind ik het juist van belang dat er nu aandacht komt voor het afval probleem buíten de woonkernen. Voor Haarlemmermeer geldt dit met name langs de grote verbindingswegen in de polder, en daar hebben we er nogal wat van! Ik als lange afstandfietser kom veel te vaak (lees: altijd) vervuilde bermen, sloten en greppels tegen. Daar wil ik graag wat aan gaan doen. Ook omdat voor deze buitengebieden andere werkmethoden/praktische voorzieningen nodig zijn, wil ik hierbij aanspraak maken op ondersteuning door 'het groenste idee'. Dit verschil ga ik oa. maken door middel van : 3 - 5 Elektrische Afval-bakfietsen, één per gebied, speciaal voor gebruik langs de verbindingswegen in het buitengebied."

Iris (Hoofddorp)
"Hondenschool Op eigen pootjes vindt duurzaamheid belangrijk. Daarbij is zwerfafval een groot probleem. Om iets vervelends te combineren met nuttig en leuk, willen wij (huis)honden gaan trainen om zwerfafval op commando vast te pakken en te deponeren in de prullenbakken. In plaats van mee met de uitlaatservice, mee met de opruimdienst! Zo blijft de gemeente Haarlemmermeer mooi schoon en hebben de honden gelijk een leuk en uitdagend hersenwerkje gedaan. In onderstaande link kunt u zien hoe onze eigen hond Kaatje al zelfstandig kan opruimen."

Hester (Santpoort-Zuid)
"In plaats van een zorgboerderij een boerderij waar gewone mensen werken in een multifunctioneel gemengd bedrijf met bloemen, kruiden, groente, en eventueel kleinschalig melk en kaasmakerij, van ouder en kinderzorg tot kunsten als toneel, schilder als boetseer cursussen."

Erik (Weteringbrug)
"Burgerveen Energie Innovatie: Zelf in ons dorp zon-energie opvangen en deze hitte direct opslaan. Opslag in perfect geïsoleerde smeltzout-accu's (nieuw isolatiemateriaal gesponnen glas) Allereerst Bakkerij van Leeuwen kan hiermee zijn straks verdwijnend aardgas vervangen. Met de zon meedraaiende paraboolspiegels... vangen alle zonnehitte-energie op, dus geen max. 250 watt/m2 van zonnepaneel, maar ruim 1000 watt/m2. Jaaropbrengst ca. 1850 zonne-uren. Deze hitte energie direct in smeltzout accu's opgeslagen. Ook direct voor brood bakken (230 graden) beschikbaar. En/of om via stoom (= stoommachine en stroomgenerator) om te zetten naar stroom. Alle restwarmte (ook direct op te slaan) als praktisch bruikbaar bijproduct voor alle Burgerveense buren. Deze innovatie heeft zes pluspunten: 1. Alle zonne-energie opvangen = nul % energieverlies = zelfs geen directe klimaatopwarming . 2. Paraboolspiegel meedraaiend vangt alle energie van zonneschijn-momenten 100% op. 3. Smeltzout-accu's slijten niet. 4. Totaal systeem: voor grootgebruiker én particulier. 5. Naast restwarmte inpasbare aanvulling op particuliere zonne-/warmtepanelen. 6. Energie efficiënt 'tot de laatste druppel' gebruikt."

Jeroen (Nieuw-Vennep)
"Meerdere keren per jaar een landelijke opschoondag houden en voor iedere deelnemer/vrijwilliger € 2,- aan een goed doel geven. Dus geen pretpakketje in de vorm van een nutteloos tasje, buttons, kortingsbonnen die je toch vergeet en andere ongein. Het goede doel kan zijn Natuurmonumenten zijn of Milieudefensie, maar ook het Nationaal Kinderfonds of het Rode Kruis."

Arjan (Zwanenburg)
"Als tuincentrum willen wij met ons eigen groen- en houtafval biomassa maken en ons eigen tuincentrum verwarmen met behulp van een biomassacentrale. Met Rudy Klaassen van NMCX, het Technasium en een onafhankelijk energieadviseur hebben wij deze plannen reeds in hoofdlijnen geschetst. In het verlengde hiervan zetten wij ook graag mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in die deze biomassacentrale kunnen gaan draaien (met eigen mensen is ook mogelijk). Om de cirkel rond te maken willen wij mensen oproepen om hun groen en houtafval bij ons langs te brengen (inzamelplaats creëren), zodat wij hier óók biomassa van kunnen maken. De ‘overtollige' biobrandstof die wij niet nodig hebben kunnen we (in ons tuincentrum) verkopen. Met de opbrengst willen wij de Haarlemmermeer verder vergroenen (bijvoorbeeld schoolpleinen, parkjes). Dit sluit ook weer goed aan op onze visie waarbij ons streven is om onze buurt verder te vergroenen en te verduurzamen."