Waterhergebruik Park 20|20

Waterhergebruik Park 20|20

ideeën bekijken

Vergroening openbare ruimte rondom De Ark....

De openbare ruimte rondom kerkcentrum De Ark is nu een versteende ruimte. Deze ruimte willen we graag vergroenen. We zijn als kerkgemeenschap sinds oktober 2015 een ‘groene kerk': we hebben energiecoaches opgeleid en organiseren energiecafés om mensen te helpen energie en geld te besparen. Vanuit dit initiatief kwam het idee voort om ook de versteende omgeving letterlijk groener te maken.

De doelen die we daarbij nastreven zijn:
a. het klimaatadaptief maken van de omgeving, waardoor het hitte-eilandeffect wordt tegengegaan en regenwater beter kan worden vastgehouden (bijv. door het gebruik maken de tegels van Gewildgroei en/of het aanleggen van een groen dak)
b. het tegengaan van fijnstof (bijv. door planten als Green Junkie Kamperfoelie te gebruiken in een verticale tuin)
c. het aantrekkelijker maken van de woonomgeving
d. daardoor een voorbeeldfunctie voor de vele versteende tuinen in de wijk.

Gewildgroei staat voor gewenste spontane vegetatie hetgeen zonder enige twijfel het stedelijk groen van de toekomst is. Er worden enorme bedragen besteed aan het verdelgen van spontane vegetatie en tegelijkertijd aan het in stand houden van aangeplant groen. Voor de leefbaarheid is het noodzakelijk dat we leren samenwerken met de natuur in de stad. De stad heeft wilde planten nodig! Onkruid is geen on-kruid meer, maar gewildgroei. Daarnaast willen we bijdragen aan duurzaamheid met zonnepanelen op het dak van De Ark, en met begroeiing op het dak die regenwater langer vasthoudt.

 

382 Stemmen