Waterhergebruik Park 20|20

Waterhergebruik Park 20|20

ideeën bekijken

Energy Battle....

De ENERGY BATTLE is een innovatieve besparingscompetitie voor Haarlemmermeerse sportverenigingen. Welke vereniging weet in een jaar tijd haar energieverbruik het meest terug te dringen? Dankzij de technische kennis en kunde van enkele van haar leden beschikt de Hoofddorpse hockeyvereniging De Reigers sinds enkele maanden over een geavanceerd energiemonitoringsysteem dat 24 uur per dag real-time inzicht verschaft in het energieverbruik. Het verbruik - en de bijbehorende kosten - worden voor iedereen zichtbaar gepresenteerd in het clubhuis. Hiermee wordt een impuls gegeven aan het energie-bewustzijn bij zowel de accommodatiebeheerder als de leden en vrijwilligers. Voor sportverenigingen zijn de kostenbesparingen minstens zo interessant als het duurzaamheidsaspect. Voor De Reigers wijzen de prognoses voor dit seizoen op een besparing van ruim 2.500 euro, ofwel zo'n 10 procent van de totale stroomrekening. Wij gunnen ook andere Haarlemmermeerse sportverenigingen dergelijke energie- en kostenbesparingen. Zo ontstond bij ons het idee van de ENERGY BATTLE.

Wij benaderen Haarlemmermeerse sportverenigingen met een eigen accommodatie met het aanbod deel te nemen aan de ENERGY BATTLE. In ruil voor inzicht in hun historisch energieverbruik (laatste 36 maanden) krijgen zij de beschikking over een exemplaar van het geavanceerde energiemonitoringsysteem. Wij verzorgen de installatie en stellen het systeem een jaar lang ter beschikking. Vervolgens organiseren we een besparingscompetitie: de ENERGY BATTLE! Wij verzorgen online de tussen- en eindstanden. Welke vereniging weet in een jaar tijd de meeste energie te besparen (als percentage van het historisch jaarverbruik)? Er is een aantrekkelijke prijs voor de winnaar. Maar minstens zo belangrijk: voor alle deelnemers zijn er directe en structurele energiebesparingen. Goed voor de clubkas en goed voor het milieu! Als extra stimulering worden verenigingen beloond wanneer tijdens de ENERGY BATTLE leden weten te bewegen over te stappen op sociale en duurzame stroom van Tegenstroom. Voor elke overstapper kennen wij de vereniging een extra besparing toe in de ENERGY BATTLE.

Met de zichtbare uitingen van de ENERGY BATTLE in de clubhuizen raken wij bij de deelnemende verenigingen duizenden leden met onze besparingsboodschap. Inclusief bezoekende familieleden en tegenstanders gaat het al snel om tienduizenden personen. Tot slot bieden wij de deelnemende verenigingen en de gemeente Haarlemmermeer met een actief PR-beleid positieve publiciteit in regionale en landelijke media. Ook dit levert weer aandacht op voor de besparingsboodschap. Daarnaast dragen wij zo bij aan de positionering van Haarlemmermeer als groen(st)e gemeente én aan de rol die de georganiseerde sport daarbij kan spelen.

 

1479 Stemmen