Waterhergebruik Park 20|20

Waterhergebruik Park 20|20

ideeën bekijken

Duurzaam dorpshart Lisserbroek....

Lisserbroek Samen Meer wil de lokale kracht van Lisserbroek versterken en samen met de bewoners bouwen aan een vitaal, duurzaam en sociaal Lisserbroek. Het initiatief is in 2014 gestart en vanuit de initiatiefgroep is op 3 februari 2016 de Stichting Lisserbroek SamenMeer opgericht om het initiatief verder uit te bouwen. De stichting heeft tot doel de kracht van het dorpsleven te versterken. Door ieders individuele kracht te stimuleren en inzetten voor het collectief, wordt een vitale en duurzame leefomgeving gecreëerd, waarin verbondenheid, verantwoordelijkheid en eigenaarschap centraal staan. Deze hoofddoelstelling wordt momenteel uitgewerkt in onder andere de volgende thema's: Duurzaam, Ontmoeten, Vraag en Aanbod, Groen, Veilig en Wonen.

Het hart van het dorp bestaat nu uit het dorpshuis, de basisscholen en de sportverenigingen. In de toekomst (Lisserbroek is een aangewezen locatie voor uitbreiding met 2.000 woningen in 2040) worden die voorzieningen mogelijk uitgebreid en komen er zaken bij zoals winkels en zorgvoorzieningen. Lisserbroek Samen Meer wil het dorpshart integraal verduurzamen door:

  • de openbare gebouwen (het dorpshuis de Meerkoet, de twee basisscholen De Reiger en de Zilvermeeuw en de twee sportverenigingen Voetbalvereniging Kagia en Tennisvereniging Lisserbroek) te verduurzamen met zonnepanelen en LED-verlichting
  • in het dorpshuis de sociale functie te versterken met de huiskamer en huiskeuken van Lisserbroek
  • het dorpshart te vergroenen door de omgeving van de openbare gebouwen te ontwikkelen naar het Groene Hart van Lisserbroek

 

 

1695 Stemmen