Waterhergebruik Park 20|20

Waterhergebruik Park 20|20

ideeën bekijken

A9 verbindt: van tijdelijk naar duurzaam....

Na de omlegging gaat de A9 straks om Badhoevedorp heen. Er blijft een brede strook achter waar ook tijdelijk (tot de definitieve invulling in 2019) veel mee te doen valt. De Vereniging Dorpsraad Badhoevedorp wil daar een pauze-landschap ontwikkelen: een groen landschap waar ruimte is voor het ontwikkelen van groene, duurzame en gezonde initiatieven en experimenten om Badhoevedorp toekomstbestendig te maken. Een plek waar inwoners van jong tot oud graag naar toe gaan voor inspiratie, in- en ontspanning, rust en ontmoeting. Tegelijkertijd een landschap dat zorgt voor bescherming tege fijnstof en geluid, voor klimaatbestendigheid door waterberging en biodiversiteit- en daardoor mensen ook op ideeën brengt hoe ze dat zelf in hun eigen tuin kunnen doen.

Het ‘Pauze-landschap' biedt ruimte voor natuur, recreatie, educatie en creatie. Te denken valt onder meer aan: bijenhotel, wandelroutes, bloemenkwekerij, bomenstalling, schooltuintjes, moestuintjes, broedplaats en experimentele kweekvijver voor de green junkie of andere planten, struiken en bomen die voor een stiller of schoner milieu zorgen, voedselbos, picknickweide, skate-, ijs- of rolschaatsbaan, hondenuitlaatplekken, spelen, vissen en varen. Dat alles langs een watergang (de "Kromme Tocht" van voor de A9). Met zoveel mogelijk groen, dat bij de definitieve inrichting kan blijven en dan als groene wandelbaan het dorp verbindt.

Het uitgangspunt is dat het in Badhoevedorp ook in 2030 goed wonen en werken moet zijn. Wie een dorp wil inrichten voor de toekomst en voor volgende generaties, gaat uit van duurzaamheid, gezondheid en maatschappelijk gebruik van de openbare ruimte. De leefomgeving zo gezond en groen mogelijk maken en daardoor uitnodigen tot bewegen en ontmoeten: zo krijg je een levendig dorp met vitale bewoners.

Daarbij staan we wel voor een dubbele opgave:

  • Schiphol als naaste buur, meer huizen en meer bewoners. Het groen dat verstening en verstedelijking kan compenseren en kan afschermen voor (ultra)fijnstof en (grond)geluid zal dekomende jaren uit het dorp verdwijnen. Nieuw groen buiten het dorp kan dit gemis maar ten dele en pas op termijn compenseren.
  • Badhoevedorp is een mozaiekkern van 12.000 inwoners: iedere buurt heeft andere kenmerken en er zijn veel verschillende circuits van verenigingen ed. Inwoners dorpsbreed bereiken en betrekken gaat niet vanzelf.

Daarom nu een uitnodigend Pauzelandschap, waar iedereen elkaar zomaar tegen kan komen en straks een Groene Baan die het dorp verbindt!

 

630 Stemmen