Waterhergebruik Park 20|20

Waterhergebruik Park 20|20

ideeën bekijken

7 puntenplan Burgerveen Energie Autonoom....

Het einddoel is Burgerveen voor alle bewoners én bedrijven op termijn totaal energie zelfvoorzienend maken. Dit doel moet over circa 10 à 15 jaar concreet bereikbaar/bereikt zijn. De plaatselijke Projectgroep Energie helpt bewoners nu al met onder meer collectieve aanschaf van zonnepanelen. Parallel hiermee richt Burgerveen Innovatie Energie (BIE) zich op het innovatieve deel. Dat start bij en met bewoners en loopt door met bedrijven. Plus wisselwerking bewoners/bedrijven bij gelijksoortige belangen. Einddoel bereiken via tussenstappen: sommige zijn vrij simpel, andere vergen onderzoek, expertise en ontwikkeling.

40 Stemmen